Funding & Tender OpportunitiesFunding and Tenders Opportunities Portal és la nova porta d’entrada global als programes de finançament i contractes públics gestionats per la Comissió Europea (CE). Mitjançant aquest portal, es pretén centralitzar la cerca, participació i gestió en convocatòries competitives i licitacions de béns i serveis per part dels sol·licitants, contractistes i experts avaluadors.

El portal facilita la cerca i sol·licitud d’oportunitats de finançament i licitacions públiques, a través de la cerca per paraula clau i amb filtres diversos: programes (més 15 programes, inclòs el Horizon 2020); estat (obert, obert pròximament o tancat); convocatòria, etc. També s’hi poden gestionar els ajuts i contractes, cercar socis per col·laborar, així com registrar-se com expert per avaluar les sol·licituds.

En concret, el sistema d’informació unifica les funcionalitats següents:
a) Consultar i editar les dades del registre de participants o de la base de dades d’expert
b) Crear, revisar i presentar propostes de finançament i licitacions
c) Preparar i signar subvencions i contracte
d) Gestionar els projectes i contractes (lliurament d’informes, sol·licituds de pagament, etc.)
e) Realitzar les activitats d’avaluació i seguiment per part dels experts.

Per a més informació, podeu consultar el Funding and Tenders Opportunities Portal.