L’European Research Council (ERC) dona suport a investigadors d’excel·lència per dur a terme projectes innovadors i d’alt risc. Amb la finalitat d’avaluar qualitativament l’impacte científic pels projectes finançats, l’ERC publica estudis independents anuals. L’informe Qualitative Evaluation of completed Projects funded by the European Research Council (2019) conclou que el 18 % dels projectes porten a un avenç científic i el 62 %, a un gran avenç científic. Aquests resultats estan molt alineats amb els d’anys anteriors.

L’estudi es du a terme en una mostra representativa de 225 projectes científics finançats sota el 7è programa marc (FP7) de la Unió Europea (UE), des dels tres dominis científics de l’ERC, és a dir, Ciències de la vida, Ciències socials i Humanitats, i Ciències i Enginyeries. L’anàlisi ha estat desenvolupada per 25 panells independents amb investigadors d’alt nivell. Els panells, si ho requereixen, tenen el suport de revisions externes per cobrir els temes de tots els projectes.

La qualificació global per a cada projecte es basa en l’escala següent: avenç científic (A), avenç científic major (B), contribució científica incremental (C), no hi ha aportació científica apreciable (D). L’avaluació conclou que el 18 % dels projectes porten a un avenç científic i el 62 %, a un gran avenç científic. Al voltant d’una cinquena part dels projectes es van avaluar com a C o D, la qual cosa indica que no van tenir l’èxit que s’esperava inicialment. Com en anys anteriors, el resultat d’aquesta avaluació demostra que, d’una banda, l’ERC està aconseguint el seu objectiu de finançar la recerca d’alt impacte científic, i de l’altra, que les decisions de finançament no estan exemptes de risc.

L’avaluació també mostra el fort caràcter interdisciplinari dels projectes. En aquest sentit, al voltant del 70 % dels projectes tenen resultats aplicables a les àrees d’investigació fora de l’enfocament principal del projecte. Així mateix, al voltant del 70 %, vinculen àrees de recerca que abans no tenien molta interacció. Val a dir que gairebé la meitat dels projectes avaluats ja han tingut un impacte en l’economia, la societat i la política, mentre que aproximadament dos terços es preveu que ho facin a mitjà o llarg termini.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com el text complet de l’informe Qualitative Evaluation of completed Projects funded by the European Research Council (2019).