PADRISEl Programa d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut  (PADRIS) és una iniciativa pública liderada i gestionada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut.

Recentment, un acord del Govern ha creat el programa de gestió de PADRIS, amb una durada màxima de 3 anys. A més, aquest acord autoritza a l’AQuAS per realitzar la contractació temporal de personal tècnic especialitzat, amb un cost global d’1,341 milions d’euros.

PADRIS té la missió de posar a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries relacionades per impulsar la recerca, la innovació i l’avaluació en salut mitjançant l’accés a la reutilització i creuament de les dades massives sanitàries generades pel sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). L’objectiu és facilitar el tractament i l’accessibilitat públics de la informació d’una manera integrada i segura, així com la deguda i imprescindible garantia de la integritat de la informació, de la protecció de les dades personals i del compliment dels principis ètics del programa.

Es tracta d’una iniciativa per contribuir a millorar el posicionament internacional de Catalunya com un territori de referència en serveis de valor afegit per a la societat de la informació i que promou la recerca i la innovació com a motor de la millora de la salut de la ciutadania i de la competitivitat del model productiu. Així també s’impulsen les estratègies dissenyades per la Comissió Europea per reutilitzar les dades sanitàries generades per les administracions públiques per impulsar la recerca i transferir els seus resultats a la pràctica clínica.

Un cop les dades estiguin anonimitzades i desidentificades, seran accessibles al personal investigador dels centres CERCA, dels agents del SISCAT, dels centres de recerca universitaris públics i de l’administració sanitària (per exemple, grups d’investigació del Departament de Salut). Aquests actors només podran accedir a les dades sota el compliment dels criteris establerts per garantir el respecte als principis ètics, de seguretat i d’anàlisi de riscos de PADRIS i sempre amb l’aval d’un comitè ètic d’investigació (CEI).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AQuAS.