El Community Research and Development Information Service (CORDIS) és la font principal de la Comissió Europea (CE) sobre resultats de projectes finançats pels programes marc d’investigació i innovació de la Unió Europea (UE). Recentment, el lloc web de CORDIS presenta un nou disseny amb l’objectiu de millorar i facilitar a l’usuari la cerca d’informació dels resultats de recerca.

El nou web permet consultar des del menú principal els apartats de Projectes i resultats, Notícies i esdeveniments, la revista Research*eu (inclosa la versió impresa renovada),  i, finalment, els 30 Grups de resultats temàtics elaborats fins l’actualitat. El web també ofereix una varietat àmplia i transparent de filtres que ajuden a limitar les cerques.

Pel que fa a la informació sobre projectes, es poden consultar per programa marc i es poden veure els últims resultats, així com descarregar-los com a dades obertes i visualitzar les dades del programa Horizon 2020.  També es poden consultar les fitxes dels últims projectes actualitzats que inclouen l’objectiu, la data d’inici i finalització, el programa de finançament, el tema, la convocatòria de propostes, el coordinador, el règim de finançament, entre d’altres aspectes. D’altra banda, es poden fer cerques per acrònim del projecte i identificador, així com per resultats (resumits i finals) o informes resumits. Els grups de resultats també es poden cercar per camp d’aplicació i públic objectiu, i les notícies, per camp d’aplicació i categoria.

Per a més informació, podeu consultar el nou lloc web de CORDIS.