Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020La Comissió Europea ha publicat la cinquena edició de l’informe Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020: Participants, budgets and disciplines (2018). Aquest estudi pretén realitzar un seguiment dels projectes amb temes de ciències socials i humanitats finançats en el marc del programa Horizon 2020. La integració d’aquestes disciplines és una de les característiques principals del programa.

L’informe examina múltiples dimensions, com el pressupost destinat als socis; els aspectes qualitatius; el rendiment per disciplines i sectors; o el rol dels països com a coordinadors i participants.

Al llarg de les diverses edicions, l’abast de l’informe s’ha anat ampliant. Ara l’estudi ja cobreix l’European Research Council (ERC); les Future Emerging Technologies (FET); les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA); les infraestructures de recerca; i, com a novetat d’aquesta edició, el programa Science with and for Society (SwafS).

L’informe demostra el progrés quantitatiu substancial de moltes àrees de les ciències socials i les humanitats des de l’inici del programa Horizon 2020. Així, l’any 2018, es detecten 130 temes de recerca en ciències socials i humanitats, els quals estan presents a 391 nous projectes finançats. Aquests projectes tenen un pressupost total de 1.900 milions d’euros, dels quals 415 milions es destinen a socis de ciències socials i humanitats. Els països amb més socis d’aquests àmbits són, per aquest ordre: Bèlgica, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, el Regne Unit, Espanya i França.

Finalment, l’informe demostra que la qualitat de la integració de les ciències socials i les humanitats ha millorat considerablement l’any 2018 en termes de proporció de socis, pressupost assignat, dedicació i disciplines involucrades. Ara bé, també és necessari un esforç més gran per seguir millorant aquesta integració.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020: Participants, budgets and disciplines (2018) de la Comissió Europea.