La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2018. Aquest estudi, que es realitza de forma bianual des de l’any 2002, recull les anàlisis i els resultats de la IX Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y de la Tecnología. L’informe vol aprofundir en el coneixement de les relacions entre ciència, tecnologia i societat. També analitza la percepció de la ciutadania sobre els avenços científics i tecnològics així com la capacitat d’aquests per la millora de la qualitat de vida de la població. Com a novetat, aquesta edició dedica un mòdul específic als aspectes relacionats amb la ciència aplicada a la salut.

Pel que fa al contingut, l’informe inclou els temes següents: l’interès pels temes científics i tecnològics; la imatge social de la ciència; l’educació i l’alfabetització científica; la ciència i tecnologia i els mitjans de comunicació; les polítiques de suport a la ciència i la tecnologia; salut i ciència; les actituds i posicionaments de la ciutadania, i finalment, la segmentació de la població respecte a la seva posició enfront de la ciència i la tecnologia.

L’informe també mostra les conclusions principals de cada àrea analitzada. En aquest sentit, es conclou que millora la imatge positiva que tenen els ciutadans de la ciència i la tecnologia. Ara bé, la població percep que continua tenint un  dèficit d’educació científica i tècnica. Tanmateix assenyala que el coneixement científic i tècnic es trasllada en bona mesura a la vida quotidiana. L’estudi també mostra que la població estableix una clara vinculació entre salut i ciència, confiant més en la utilitat per a la salut i el benestar en pràctiques clarament científiques. Finalment, es confirma l’acostament de la dona a la ciència i la tecnologia, que ja s’indicava l’any 2016.

Per a més informació, podeu consultar en detall l’informe Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2018 al lloc web de la FECYT.