MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes), la base de dades elaborada per la Universitat de Barcelona (UB) que identifica i analitza revistes científiques, recentment ha publicat la Versió 2018 Live. En la nova versió, el sistema inclou 42.935 publicacions i 117 fonts d’informació (bases de dades i repertoris d’avaluació).

MIAR agrupa les revistes en grans àmbits temàtics, subdividits en camps acadèmics més específics. El sistema realitza l’encreuament entre les revistes identificades pel seu ISSN i les bases de dades que les indexen. A més, s’indica el vincle als llocs web dels editors i institucions responsables dels repertoris i fonts. També ofereix informació de la presència de la revista en repertoris d’avaluació com ara el segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)Scimago Journal RankCARHUS Plus+ o Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), així com la política d’accés obert de cada publicació.

En aquesta nova edició es presenta una novetat important quant a la cobertura de revistes donades d’alta amb una fitxa detallada. A partir d’ara únicament es visualitzen els registres de revistes que tenen presència en, com a mínim, una base de dades bibliogràfica o repertori d’avaluació dels que traça MIAR. Aquest fet ha comportat donar de baixa aquelles revistes que no superen el llindar establert, és a dir, que tenen un ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) de 0,0 punts, procedents per la presència en bases de dades i repertoris.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de MIAR.