La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa METRIS (Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities), un nou servei per donar a conèixer les tendències de recerca sobre ciències socials i humanitats dins l’Espai Europeu de Recerca (EER).

El servei va dirigit als planificadors de polítiques de recerca, directors de programes i institucions de recerca, investigadors, etc. L’objectiu de METRIS és augmentar el coneixement de les estructures, recursos i formes de funcionament dels diferents sistemes nacionals de recerca en ciències socials i humanitats, potenciant la coordinació entre aquests i donant suport a les decisions nacionals.

METRIS està format per una xarxa de corresponsals dels 27 països membres de la Unió Europea (UE) que reben suport d’una xarxa de validadors nacionals designats per les administracions nacionals, sota la supervisió d’un equip de gestió. Està previst l’ampliació de la xarxa per arribar a cobrir tots els Estats membres i els Estats associats amb el Programa Marc de la UE.

El portal web METRIS ofereix un informe per cada país sobre les ciències humanes i socials i la possibilitat d’accedir a una comunitat virtual on es desenvoluparà un debat sobre les ciències socials i humanitats i la seva pràctica política a Europa.