Metrics ToolkitMetrics Toolkit és un recurs adreçat a investigadors i avaluadors que proporciona una guia per a demostrar i avaluar les evidències de l’impacte de la recerca científica. Amb aquest recurs d’informació especialitzat es pretén comprendre ràpidament què significa una mètrica, com i on es calcula i si és adequada per a un propòsit determinat. S’hi inclouen mètriques d’origen bibliomètric i indicadors alternatius, relacionats amb les mencions a xarxes socials o a mitjans de comunicació, les descàrregues a Internet, entre d’altres.

Es tracta d’una iniciativa d’un grup de professionals de la informació científica, procedents de dues biblioteques universitàries nord-americanes (OHSU i IUPUI) i de l’empresa Altmetric. A més, compta amb un consell assessor d’experts internacionals.

Metrics Toolkit s’estructura en dos apartats fonamentals:
a) Explore Metrics: es pot accedir a la descripció de 27 mètriques específiques, amb definició, abast, càlcul, fonts de dades, casos d’ús (correctes i incorrectes), limitacions, etc. A més, la consulta es pot filtrar per tipus de resultat: llibres, capítols, conjunts de dades, articles de revista o programaris.
b) Choose Metrics: s’hi poden buscar les mètriques més adients segons tipus d’impacte, de resultat o de disciplina científica.

En resum, aquest recurs proporciona informació basada en l’evidència sobre les mètriques d’investigació i com s’han d’aplicar. També facilita exemples i recursos de com utilitzar les mètriques en sol·licituds d’acreditació acadèmica, subvencions i currículums.

Per a més informació, podeu consultar el recurs Metrics Toolkit.