En el marc de la Conferència CERCA 2018, s’han donat a conèixer dades en què es constata la col·laboració intensa entre els centres CERCA i les universitats de Catalunya. Actualment, més d’un 50 % dels investigadors de la Institució CERCA col·laboren amb una universitat catalana i el 66 % de les publicacions d’aquests centres es fa en col·laboració amb autors d’aquestes universitats. A més, prop del 20 % dels projectes competitius captats per aquestes institucions tenen com a investigador principal un professor universitari a jornada completa.           

Dins el context europeu, els 40 centres CERCA actuals reben un 30 % dels fons de recerca de Catalunya del programa Horizon 2020. Així, obtenen de mitjana 0,45 milions d’euros (M€) per projecte, per davant de centres com el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amb 0,42 M€, però per darrera de centres de prestigi mundials com el Max Planck, amb 1,38 M€, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) amb 0,60 M€ o la University of Cambridge, amb 0,63 M€.

Els centres CERCA, a més, representen un terç de la producció científica catalana i més del 50 % dels ajuts que rep Catalunya de l’European Research Council (ERC). Concretament, en la convocatòria Proof of Concept (PoC) de l’ERC, aquests centres capten tants reconeixements com Suïssa, un dels països de l’Espai Europeu de Recerca (EER) més potents en recerca i en atracció de fons competitius.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web de la Generalitat de Catalunya.