Innovació

El portal web MERIDIÀ disposa d’una nova interfície gràfica que permet consultar alguns informes estadístics en forma de taules, gràfics i mapes. Aquestes representacions aporten una perspectiva visual i/o geogràfica a l’actual accés per períodes temporals, dimensions i indicadors. A tall d’exemple, es poden consultar, mitjançant el navegador d’Internet Mozilla Firefox, el Mapa de despesa interna en R+D per comunitats autònomes (1996-2009, en milions d’euros) i el Mapa de despesa en innovació per comunitats autònomes (1998-2009, en milions d’euros).

En els propers mesos, l’equip de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) crearà noves representacions de la informació disponible a la base de dades. Per a qualsevol comentari o per estar al dia de les darreres novetats, podeu enviar un correu electrònic a l’OR-IEC, o consultar aquest blog.