La Memòria de l’Institut d’Estudis Catalans 2016-2017 descriu l’activitat de l’IEC al llarg del curs 2016-2017. En aquest marc, es destaquen diverses actuacions institucionals: l’acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya; la sessió inaugural, que va coincidir amb la del curs interacadèmic a l’IEC; el lliurament dels Premis Sant Jordi, i la promoció de commemoracions i homenatges com els dedicats a Josep Puig i Cadafalch i Enric Prat de la Riba.

D’altra banda, la Memòria conté un capítol dedicat a la recerca desenvolupada per la institució. Els resultats dels diferents projectes es difonen per mitjà de publicacions, que han sumat més de 100 títols. Pel que fa el fons de publicacions periòdiques, conté una seixantena de revistes científiques. Val a dir que, actualment, hi ha en funcionament 70 programes de recerca duts a terme per les cinc seccions de l’IEC (Històrico-Arqueològica; Ciències Biològiques; Ciències i Tecnologia; Filològica; Filosofia i Ciències Socials) i Presidència. Durant el curs 2016-2017, s’han finalitzat els programes següents: la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana; Les quatre grans cròniques; el Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears; el Diccionari descriptiu de la llengua catalana; les Obres completes de Pompeu Fabra, entre d’altres.

Així mateix, la Secretaria Científica ha intervingut en la preparació, realització i difusió d’activitats de recerca habituals com les reunions de la Comissió d’Investigació de l’IEC o la Setmana de la Ciència. En aquest marc, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) va posar en marxa un nou lloc web (http://observatori.iec.cat), que integra el portal Meridià (Mesurament de la recerca, el desenvolupament i la innovació) i el Blog de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).

En la Memòria també es poden trobar els manifestos i les declaracions impulsats durant aquest curs per l’IEC. Per exemple, el Manifest per la cultura científica i tecnològica (13 de desembre de 2016) o el Manifest en defensa dels polítics i de les institucions del poble de Catalunya (19 de gener de 2017).

Per a més informació, podeu consultar la Memòria de l’Institut d’Estudis Catalans 2016-2017 al Portal de publicacions de l’IEC.