El Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) de la Yale University, és una institució d’investigació i educació que du a terme programes de recerca en càncer, neurociència, biologia vegetal i biologia quantitativa. Recentment el CSHL ha posat en funcionament medRxiv, un servei gratuït i sense ànim de lucre que permet als investigadors compartir articles abans que siguin avaluats per experts i publicats en revistes acadèmiques. Tanmateix facilita la difusió primerenca de noves investigacions i permet als autors rebre feedback que ajudi a millorar l’article final publicat.

Aquesta eina permet presentar les edicions preliminars d’articles (preprints) que abasten tots els aspectes de la recerca en ciències de la salut. Els articles poden ser d’investigadors de tot el món, independentment de la seva afiliació a l’organització. Aquests treballs no són avaluats per experts ni editats ni escrits abans de publicar-los en línia. Ara bé tots ells passen per un procés de selecció prèvia a la publicació i no es publicarà cap article que es consideri un perill potencial per a la salut pública, representi un plagi o reporti un treball poc ètic.

Un cop publicat a medRxiv, a cada article se li assignarà un identificador (DOI), de manera que es pugui localitzar, indexar i citar. Val a dir que els treballs es poden publicar en aquest repositori abans o, simultàniament, a la presentació a una revista, però no després de la publicació en aquesta. Aquest servei funciona de la mateixa manera que el servei d’arxiu bioRxiv, també posat en funcionament pel CSHL, que gestiona articles en l’àmbit de la biologia.

Per a més informació, podeu consultar el repositori medRxiv.