El Mapping of the European Research Infrastructure Landscape (MERIL) és una base de dades que ofereix un inventari de les Infraestructures de Recerca (RIS) de més rellevància a Europa de tots els dominis científics, incloent el camp de les Humanitats i el de les Ciències Socials. El seu objectiu és oferir als investigadors i responsables polítics un recurs senzill per a la cerca d’informació d’infraestructures modernes, així com fomentar un major sentit de col·laboració amb el Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures d’Investigació (ESFRI).

MERIL inclou un inventari d’instal·lacions que abraça des d’arxius i oficines d’estadística a biobancs i satèl·lits. El recurs permet fer cerques generals de centres per domini científic, categoria i país, i també permet editar informes. La base de dades s’actualitza contínuament amb infraestructures que compleixen  uns  criteris d’inclusió específics de qualitat, d’accés i de gestió.

Per  a més informació podeu consultar la versió beta de la base de dades MERIL.