Caracterització de les patents de les universitats catalanes i dels centres CERCALa Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) ha publicat l’estudi Caracterització de les patents de les universitats catalanes i els centres CERCA a través de Compàs, la seva nova plataforma de coneixement.

Compàs és un espai de comunicació entre el sistema de recerca i innovació, el teixit empresarial i la comunitat educativa (es requereix inscripció gratuïta a la plataforma). S’hi agrupa informació estratègica en diferents formats (notícies, informes, estudis, rànquings, indicadors…) per facilitar la presa de decisions i la definició de projectes.

L’objectiu de l’estudi Caracterització de les patents de les universitats catalanes i els centres CERCA ha sigut analitzar la innovació tecnològica a través de les patents sol·licitades per les universitats catalanes i els centres CERCA. S’han processat 12 milions de famílies de patents del decenni 2007-2016 indexades a la base de dades mundial PATSTAT. Val a dir que una família de patents agrupa totes les sol·licituds relacionades amb una única invenció. L’estudi compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB).

El nombre de patents ha disminuït a Catalunya entre 2007 i 2016, sobretot a partir de la crisi econòmica. En el període 2007-2016, s’han sol·licitat 6.289 patents des de Catalunya, de les quals 760 (un 12,1%) procedeixen de les universitats catalanes i 416 (un 6,6%) dels centres CERCA.

Pel que fa als sectors tecnològics, la Química, la Biotecnologia Industrial i la Producció d’Energies Alternatives lideren el rànquing de patents, tant d’universitats i centres de recerca com de la indústria catalana.

En relació a l’àmbit universitari, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (341 patents) es situa en primera posició, seguida per la Universitat de Barcelona (UB) (149) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (126).

Pel que fa als centres CERCA, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) ocupen les posicions capdavanteres en l’àmbit de ciències de la vida i de la salut. L’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) e situen a les tres primeres posicions en l’àmbit de ciències i enginyeria. A més, s’han detectat 97 patents conjuntes entre els centres CERCA i les universitats.

L’estudi segmenta la innovació tecnològica de les patents segons quatre criteris internacionals: International Patent Classification (IPC); sectors i camps tecnològics; Key Enabling Technologies (KETs); i, finalment, Environmental Science Technologies (EST).

Per primer cop, l’estudi ofereix dades sobre autoria femenina en l’àmbit de les patents. En el cas català, el 22% del total de patents són generades per dones (dos punts per sobre del 20% estatal i del 15% mundial).

Per a més informació, podeu consultar l’estudi Caracterització de les patents de les universitats catalanes i els centres CERCA a través de la plataforma Compàs de la FCRi.