La Base de dades Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna (MCEM) és un projecte de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) dirigit per Eulàlia Duran i coordinat per Maria Toldrà, que proporciona un catàleg en línia de manuscrits produïts als països de parla catalana de l’antiga Corona d’Aragó durant l’Edat Moderna, en qualsevol llengua. La finalitat és establir comparacions, descobrir continuïtats i constatar trencaments amb la baixa Edat Mitjana, i intuir novetats dels moviments preromàntic i romàntic. La base de dades MCEM té la voluntat de difondre el projecte i agilitzar el procés d’actualització i incorporació de dades noves.

El projecte encetà la seva etapa definitiva l’any 1995 com a continuació del Repertori de manuscrits catalans (1474-1714). S’ha publicat en forma de cinc volums en sis lliuraments: Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), I-IV (Barcelona: IEC; Universitat de Barcelona; Institut Joan Lluís Vives, 1998, 2000-2001, 2003 i 2008) i Repertori de manuscrits catalans (1620-1714), I (Barcelona: IEC, 2006).

Pel que fa als continguts de MCEM, s’inclouen materials procedents de camps diversos de la història de la cultura catalana: ciència, dret, ensenyament, espiritualitat, filosofia, historiografia, entre d’altres. En queden exclosos, però, els documents administratius o legislatius, els manuscrits litúrgics i els musicals. Els criteris de selecció i descripció s’apliquen amb independència de la llengua en què és escrita l’obra, sempre que hi hagi un vincle amb l’àmbit català. Cada entrada conté la descripció d’un manuscrit ordenada per diversos camps d’informació (llengua, suport, copista, estat de conservació, etc.)

Per a més informació sobre el projecte podeu accedir al lloc web de MCEM.