L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat l’informe OECD Research and Development Expenditure in Industry 2018. Es tracta d’un treball que proporciona dades estadístiques, del període 2009-2016, sobre la despesa en R+D de 31 països membres de l’OECD i de 4 economies que no pertanyen a l’organització, desglossades pels sectors industrials i de serveis. Aquests sectors es basen en la classificació internacional d’activitats productives International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev.4.

Les dades es presenten en milions de dòlars (Million USD PPP), amb preus actuals i constants, per activitat principal de l’empresa. La base de dades ANBERD (Analytical Business Enterprise Research and Development) de l’OECD presenta, des de l’any 1987, dades desagregades d’un centenar de grups industrials i de serveis, detallades i comparables internacionalment. L’R+D empresarial és la part de l’R+D que està més lligada a la creació de nous productes i tècniques de producció.

Per a més informació, podeu consultar l’informe OECD Research and Development Expenditure in Industry 2018 al lloc web de l’OECD.