L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat l’informe OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 que mostra, mitjançant 200 indicadors, com la transformació tecnològica influeix en la ciència, la innovació, l’economia i la manera com la gent treballa i viu. L’objectiu d’aquest estudi és proporcionar a polítics i analistes els mitjans per comparar economies amb altres d’una mida o estructura similar, i controlar el progrés cap als objectius polítics nacionals o supranacionals desitjats.

El primer capítol de l’informe ofereix una visió àmplia de les economies del coneixement i la transformació digital. Les tendències en ciència, innovació i creixement es presenten en el context del panorama tecnològic digital que canvia ràpidament. També inclou cinc capítols temàtics que es centren en àrees clau d’interès polític: el coneixement, el talent i les habilitats; la recerca d’excel·lència i la col·laboració; la innovació en empreses; el lideratge i la competitivitat; i finalment, la societat i la transformació digital. Les principals conclusions del treball prioritzen les tendències digitals entre tots els temes tractats.

L’informe inclou dades addicionals destacades de diversos països. En relació a la producció científica, l’anàlisi Highlights from the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 – The Digital Transformation: Spain constata que l’Estat espanyol va representar el 2,5 % del 10 % mundial de les publicacions científiques més citades l’any 2016, just darrere de la Índia i per davant de Corea. El 9,6 % de documents científics nacionals figuren entre el 10 % del món més citats, just per sota de la mitjana mundial. A més, el 28 % d’aquests documents es van dur a terme en col·laboració amb científics estrangers, dels quals dos terceres parts corresponen a autors amb seu a Espanya.

En comparació amb altres països, al 2016, la inversió de capital risc està molt concentrada en el sector de les TIC, gairebé el 70 %. Pel que fa a la innovació, durant el període 2008-2015, ha experimentat un 30 % de reducció del finançament públic de l’R+D. D’altra banda, en relació a les patents, es destaca que en el 2012-2015 el 14 % de les patents van ser inventades per dones, el segon país amb el nombre més elevat després de Portugal, i en comparació amb els Estats units (10 %) i Europa (7 %).

En aquest context, OECD Research and Development Expenditure in Industry 2017 és un altre treball que proporciona dades estadístiques, del període 2008-2015, sobre l’R+D de 31 països membres de l’OECD i de 4 economies que no pertanyen a l’organització, desglossades pels sectors industrial i de serveis. Les dades es basen en la classificació internacional d’activitats productives International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev 4.

Per a obtenir informació detallada sobre els diversos informes, podeu consultar el lloc web de l’OECD.