Observatorio IUNE 2020S’ha presentat una nova edició de l’Observatorio IUNE (2020), que analitza l’activitat d’R+D+I de les universitats espanyoles en el període 2009-2018. Aquesta actualització inclou la setena edició de l’informe Actividad investigadora de las universidades españolas, que presenta també una comparativa dels indicadors més significatius de la dècada 2003-2012 respecte a l’actual.

En termes generals, el sistema universitari espanyol ha anat baixant en els indicadors d’activitat científica més significatius, si bé sembla que la caiguda s’ha moderat en els darrers anys. Com a novetat d’aquesta edició, s’ha creat un perfil interactiu a través del programa Tableau de visualització de dades.

L’Observatorio IUNE es va posar en funcionament l’any 2012. Està coordinat pel Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marc de l’Alianza 4 Universidades (A4U), integrada per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la UC3M.

A partir d’una àmplia bateria d’indicadors s’analitzen set dimensions al voltant de les quals gira l’R+D+I del sistema universitari espanyol: activitat científica; capacitat formativa; competitivitat; finançament; innovació; professorat; i, per últim, reconeixement.

L’obtenció de les dades de l’Observatorio IUNE procedeix de fonts oficials com, per exemple,: la Comisión Evaluadores de la Actividad Investigadora (CNEAI); l’Instituto Nacional de Estadística (INE); el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI); la RedOTRI (CRUE); l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); o el Sistema de Información Integral Universitaria (SIIU). Pel que fa a les dades de publicacions científiques, s’ha usat com a font d’informació la plataforma Web of Science (WoS).

Per a més informació, podeu consultar l’Observatorio IUNE.