La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa l’Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) amb la finalitat de promoure la política d’accés obert a la producció científica del nostre continent. La infraestructura està situada físicament a la Universitat de Gant (Bèlgica).

OpenAIRE neix amb l’objectiu d’apropar a tots els ciutadans de la Unió Europea (UE) el coneixement generat per la recerca finançada per fons públics. D’aquesta manera, investigadors, empreses i ciutadans podran accedir de manera lliure i gratuïta als documents científics publicats per investigadors que hagin rebut finançament del 7è Programa Marc i del Consell Europeu de Recerca (ERC). El projecte es basa en el portal OpenAIRE i en una xarxa de centres regionals i nacionals en 27 països europeus, que oferiran suport als investigadors per tal de donar accés en línia als seus articles.

En l’actualitat, dels 2,5 milions de documents científics publicats cada any en 25.000 revistes i actes de congressos revisades per experts, només entre un 15%  i un 20% es troben disponibles en dipòsits oberts o en revistes de lliure accés.  La resta només són consultables a través de sistemes de pagament per lectura o mitjançant la subscripció a la revista. OpenAIRE podrà donar accés, en un futur, a tots els documents finançats pel 7è Programa Marc, que des del 2007 ha impulsat uns 10.000 projectes.

Per a més informació sobre els projectes finançats pel 7è Programa Marc podeu consultar el portal CORDIS, el Servei Comunitari d’Informació sobre Recerca i Desenvolupament, així com també l’apartat Recursos Econòmics del portal web MERIDIÀ.