La Cornell University, en col·laboració amb l’escola de negocis INSEAD i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (en anglès, World Intellectual Property Organization, WIPO) han publicat la 11a edició de la publicació del Global Innovation Index 2018: Energising the World with Innovation. Aquesta edició està dedicada al tema de la innovació energètica.

Enguany, l’informe analitza el panorama de la innovació energètica de la pròxima dècada i identifica els possibles avenços en àmbits com la producció d’energia, l’emmagatzematge, la distribució i el consum. Així mateix es descriu com estan augmentant els sistemes renovables a petita escala. L’estudi avalua la situació de 126 països i economies, que representen  el 90,8 % de la població mundial i el 96,3 % del PIB i inclou 80 indicadors que exploren l’entorn polític, l’educació, les infraestructures i la sofisticació de mercat i empresarial. A més, l’estudi presenta una secció dedicada al Big Data amb l’objectiu de proporcionar, en un futur, millors indicadors de mesura.

Segons les dades del GII 2018, el rànquing de les 10 economies més innovadores del món, inclou, per aquest ordre: Suïssa, els Països Baixos, Suècia, el Regne Unit, Singapur, els Estats Units d’Amèrica, Finlàndia, Dinamarca, Alemanya, i Irlanda. En aquesta edició, 11 de les 20 principals economies innovadores procedeixen d’Europa.Val a dir que l’Estat espanyol ocupa la 28a posició, la mateixa que l’any 2017. Respecte als països emergents, la Xina ocupa la 17a posició fet que representa un gran avanç per una economia que es troba en un moment de ràpida transformació, ja que les polítiques públiques d’aquest país donen prioritat a l’R+D. D’altra banda, la Índia (57a posició) porta vuit anys consecutius sobresortint en innovació en relació amb el PIB per càpita.

Per a més informació detallada, podeu consultar el lloc web del GII 2018.