La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’Informe CYD 2020, que analitza la importància que tenen les universitats en la productivitat i la competitivitat de l’economia espanyola. La seva contribució és clau en la formació del capital humà i en la recerca i transferència de coneixement al sistema productiu. L’informe fa palès l’impacte de la COVID-19 en la qualitat de l’activitat investigadora i docent universitàries, el qual és molt notable en la mobilitat internacional i dimensió social de les universitats. També manifesta l’enfortiment de les competències digitals de les universitats i la capacitat de reacció i adaptació en aquest context.

L’Informe CYD 2020 estructura la informació en 4 grans apartats: sistema universitari espanyol: trets bàsics (inclou una monografia sobre la digitalització de l’educació superior); graduats universitaris i mercat laboral; recerca i transferència en les universitats espanyoles; i, per últim, la posició internacional de les universitats espanyoles i anàlisis per àmbits de coneixement. A més, inclou un annex sobre el baròmetre CYD 2020 i un annex estadístic, així com un resum executiu i una introducció. També incorpora 31 quadres i una sèrie de gràfics que mostren amb detall el contingut dels capítols.

Segons l’informe, l’any 2019, augmenta la despesa en R+D respecte l’any 2018, situant-se en 4.141 milions d’euros (M€), la qual cosa suposa un augment del 5 % (tendència que s’observa des del 2017). Aquest augment s’ha produït en tots els camps científics, però d’una forma més notable en les ciències exactes i naturals, les ciències agràries i veterinària i les ciències socials. D’altra banda, el personal docent i investigador (PDI) arriba a la xifra de 231.413 persones l’any 2019, la qual cosa suposa un 2,53 % més que l’any 2018.

Així mateix, la producció científica espanyola ha ascendit a 480.315 documents el període 2015-2019. Aquest fet situa l’Estat espanyol en l’onzena posició de la relació de països amb major producció. En aquest període hi ha 4 regions que superen el 50 % més de citacions que la mitjana mundial: Illes Balears (1,71), Cantàbria (1,68), Catalunya (1,64) i les Canàries (1,52). En qualsevol cas, totes les comunitats autònomes aconsegueixen impactes normalitzats ponderats per sobre de la mitjana del món.

Cal assenyalar el descens en els últims quinquennis d’excel·lència científica liderada per espanyols, sobretot perquè la col·laboració científica internacional continua disminuint des del període 2014-2018. Pel que fa a la col·laboració universitat-empresa, el 2019 es consolida l’augment del finançament privat de l’R+D universitària, aconseguint els 216,9 M€, un 9,52 % més que el 2017. D’altra banda, el nombre de sol·licituds de patents. realitzades por les universitats públiques via nacional a l’OEPM és de 355, un augment del 8,56 % respecte el 2018.

Per a més informació detallada podeu consultar lInforme CYD 2020 al lloc web de la Fundación CYD.