La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’Informe CYD 2018, que analitza la importància que tenen les universitats en la productivitat i la competitivitat de l’economia espanyola. La seva contribució és clau en la formació del capital humà i en la recerca i transferència de coneixement al sistema productiu. Ara bé, l’any 2018 es fa palès un retrocés en la dotació d’infraestructures per a la ciència, la tecnologia i la creació i transferència de coneixement, així com en la importància atorgada per les administracions públiques a les polítiques i recursos dirigits al sistema universitari.

L’Informe CYD 2018 estructura la informació en 4 grans apartats: sistema universitari espanyol: trets bàsics; graduats universitaris i mercat laboral (com a novetat inclou una monografia sobre experiències recents en el terreny de la inserció laboral); recerca i transferència en les universitats espanyoles; i, per últim, la posició internacional de les universitats espanyoles. A més, inclou un annex sobre el baròmetre CYD i un annex estadístic, així com un resum executiu i una introducció. També incorpora 24 quadres, alguns dels quals ressenyen exemples d’èxit de col·laboració entre la universitat i l’empresa.

Segons l’informe, l’any 2017, es recupera la despesa en R+D respecte l’any 2016, situant-se en 3.808,96 milions d’euros (M€), la qual cosa suposa un augment del 4,4 %. Aquest augment s’ha produït en tots els camps científics, però d’una forma més notable en les ciències mèdiques, en les ciències agràries i en enginyeria i tecnologia. D’altra banda, el personal docent i investigador (PDI) ha augmentat un 2,1 % en el curs 2017-2018, arribant a la xifra de 122.910 persones.

Així mateix, la producció científica espanyola ha ascendit a 453.489 documents el període 2013-2017. Aquest fet situa l’Estat espanyol en l’onzena posició de la relació de països amb major producció. Per àrea geogràfica, Catalunya compta amb els majors índexs de citació respecte al món. En aquest sentit, obté més del 60 % de citacions que la mitjana mundial i Madrid, tot i la gran capacitat de producció que té, el supera en un 34 %.

Val a dir però que hi ha un lleuger descens del nivell de lideratge i excel·lència científica en el període 2013-2017. De la mateixa manera, hi ha hagut un descens en la col·laboració científica internacional. D’altra banda, per primera vegada en set anys, hi ha un canvi en la tendència decreixent en el finançament de l’R+D universitària per part de les empreses (5,4 %), fet que es produeix des de l’any 2010. Tot i això, el resultat de l’any 2017 és un 39 % inferior al corresponent de l’any 2010. També continua la tendència decreixent en el nombre de sol·licituds de patents. L’any 2018 la xifra és de 327 sol·licituds, la qual cosa suposa una disminució del 25 % respecte l’any 2017. Val a dir que també segueix augmentant el pes que tenen les universitats en la sol·licitud de patents, el qual supera el 20 % del total de sol·licituds realitzades per tots els sectors.

Un aspecte positiu, fa referència al programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE). Durant els primers cinc anys del programa H2020 (2014-2018) les entitats espanyoles han obtingut un finançament de 3.638,1 M€, amb la qual cosa es supera l’obtingut en tot el VII Programa Marc (2007-2013). La participació espanyola ha destacat especialment en la temàtica de lideratge industrial.

Per a més informació detallada podeu consultar l’Informe CYD 2018 al lloc web de la Fundación CYD.