La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’Informe CYD 2017, que analitza la contribució universitària al desenvolupament econòmic i social. Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials).  En aquesta catorzena edició es posa de manifest la necessitat de prioritzar l’R+D+I i l’aposta per una economia més competitiva i innovadora per afrontar els reptes socials actuals i futurs.

L’Informe CYD 2017 estructura la informació en 4 grans apartats: sistema universitari espanyol: trets bàsics; graduats universitaris i mercat laboral; recerca i transferència en les universitats espanyoles; i, per últim, la posició internacional de les universitats espanyoles. A més, inclou un annex sobre el baròmetre CYD i un annex estadístic, així com un resum executiu i una introducció. També incorpora 23 quadres, 6 dels quals ressenyen exemples específics de col·laboració entre la universitat i l’empresa.

Segons l’informe, l’any 2016, la inversió en R+D ha disminuït un 1,5 %, respecte l’any 2015, situant-se en 3.282,9 milions d’euros (M€). Aquesta disminució s’ha produït en tots els camps científics, exceptuant l’enginyeria i la tecnologia que pràcticament han mantingut el mateix nivell d’execució de la despesa, i les ciències agràries que van augmentar-la un 34,5 % respecte l’any 2015. D’altra banda, el personal docent i investigador (PDI) ha aconseguit, l’any 2016, les 205.873 persones, un augment del 2,49 % respecte l’any 2015.

Així mateix, la producció científica espanyola ha ascendit a 443.430 documents el període 2012-2016. Aquest fet situa l’Estat espanyol en l’onzena posició de la relació de països amb major producció. Per àrea geogràfica, Catalunya compta amb els majors índexs de citació respecte al món. En aquest sentit, obté un 60 % més de citacions que la mitjana mundial i Madrid, tot i la gran capacitat de producció que té, el supera en un 32 %.

Val a dir però que el descens del nivell de lideratge i excel·lència científica s’ha mantingut en el període 2012-2016. De la mateixa manera, hi ha hagut un descens en la col·laboració científica internacional. Pel que fa a la transferència de coneixement, continua una tendència decreixent de la participació de les empreses en el finançament de l’R+D universitària, fet que es produeix des de l’any 2008. També s’observa una disminució molt considerable del nombre de sol·licituds de patents. L’any 2016 la xifra és de 524 sol·licituds i l’any 2017, de 433, la qual cosa suposa una disminució del 23 % en aquests dos últims anys.

Un aspecte positiu, fa referència al programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE). En aquest sentit Espanya ha estat el quart país amb major volum captat,  2.816 M€, és a dir, un 10 % del total de les subvencions atorgades en les quatre primeres edicions del programa (2014-2017).

Per a més informació detallada podeu consultar l’Informe CYD 2017 al lloc web de la Fundación CYD.