Informe Cotec 2018La Fundación Cotec para la Innovacion ha presentat l’estudi anual Informe Cotec 2018, que analitza la situació de l’R+D+I a l’Estat espanyol, a través dels principals indicadors estatals, autonòmics i internacionals. Cotec és una organització privada sense ànim de lucre que promou la innovació com a motor de desenvolupament econòmic i social.

A partir de l’informe, Cotec lamenta que la recuperació econòmica espanyola no suposa una inversió superior en activitats d’R+D+I, tot i que alguns indicadors milloren lleugerament. Aquesta situació allunya Espanya d’un entorn, on la majoria de països europeus confirmen l’aposta per un creixement basat en el coneixement científic i el desenvolupament tecnològic.

L’any 2016, la inversió en R+D a Espanya ha pujat un 0,67 %, fins a assolir els 13.260 M€. Ara bé, la despesa pública en R+D ha caigut un 2 %, mentre que el sector privat ha crescut un 3 %. De les cinc grans economies europees, Espanya és l’única que no ha recuperat els nivells d’execució de despesa (pública i privada) en R+D de l’any 2008. A més, la meitat del pressupost de la Política 46 (R+D+I) de l’Estat espanyol no s’ha executat l’any 2016 i les dades del 2017 apunten cap a un empitjorament.

Pel que fa al sector empresarial, persisteix un nucli d’empreses que ja consideren l’R+D com una operació necessària per al seu negoci i la segueixen mantenint. L’any 2016, 10.325 empreses fan R+D a Espanya, gairebé 300 més que l’any anterior. Ara bé, l’esforç empresarial en R+D ha caigut any rere any des del 2008, mentre que la mitjana europea no ha deixat de créixer. En aquest sentit, la implicació del sector privat espanyol en el finançament de l’R+D és sistemàticament inferior a la majoria de països desenvolupats.

En relació a la producció científica espanyola, el creixement sostingut d’articles científics indexats a escala internacional s’ha estancat des de l’any 2014. Respecte a la producció tecnològica, el 2016 s’ha recuperat el nivell de sol·licituds de patents europees (1.558) que havia aconseguit el seu màxim el 2012 (1.544). Malgrat això, l’Estat espanyol se situa a la 27a posició a escala internacional en nombre de patents per milió d’habitants.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’Informe Cotec  2018, així com els principals indicadors desagregats d’activitats d’R+D+I que són accessibles al mateix lloc web.