L’Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) ha publicat l’Informe ASEBIO 2020, publicació de referència del sector biotecnològic des de 2003. L’informe recull els principals indicadors d’evolució de la biotecnologia espanyola durant l’any 2020 i analitza com ha respost aquest sector a la pandèmia provocada per la COVID-19. Segons les dades disponibles, Catalunya concentra el major nombre d’empreses de biotecnologia amb un 24 %, seguida de Madrid (18 %), Andalusia (15 %) i el País Basc (9,6 %).

L’informe destaca que durant l’any 2019, aquest sector inverteix més de 940 milions d’euros (M€), dels quals el 71 % corresponen a empreses biotech. L’origen d’aquesta inversió ve, principalment, dels fons propis i el 30 % es dirigeix a la retribució dels investigadors. Les biotech dupliquen la inversió en R+D del sector biotecnològic en els últims deu anys i l’any 2019 aconsegueixen un 22 % més d’inversió que l’any anterior. A més, el sector es posiciona en primer lloc en intensitat d’inversió després dels serveis i el sector educatiu, i es situa entre els sectors amb major creixement en inversió en R+D.

El 2020 es produeix un nou augment del volum total de finançament captat pel sector biotecnològic i del nombre total d’operacions. En aquest sentit, es superen els 150 M€ en 42 operacions realitzades al llarg del 2020 i, a més, la participació d’inversors internacionals manté el seu interès en la biotecnologia espanyola. Tanmateix, s’incorporen instruments nous com el programa Innvierte del CDTI i l’entrada d’entitats finançadores internacionals, i el crowdfunding torna a aconseguir més de 10 M€ en operacions d’empreses biotecnològiques. El finançament a través d’instruments públics augmenta, principalment, per les convocatòries d’ajuts extraordinaris davant l’emergència sanitària a conseqüència de la COVID-19.

L’impacte econòmic de les empreses amb dedicació total a la biotecnologia també creix. En aquest context, les empreses biotech facturen gairebé 12.000 milions d’euros (1 % del PIB) i contribueixen amb 117.700 llocs de treball, l’any 2019. L’aportació total, tant de forma indirecta com induïda, ha suposat el 0,6 % de l’ocupació total. Catalunya lidera el nombre d’empreses amb dedicació principal a aquest sector, amb un 24 % del total espanyol, i a més, aporta el 54 % de la facturació agregada. La segueixen Madrid (18 %), Andalusia (15 %), i, per últim, el País Basc (9,6 %).

D’altra banda, durant l’any 2020 s’identifiquen 56 empreses biotecnològiques, 29 més que l’any 2019, la qual cosa suposa un creixement del doble d’empreses en un any. A Catalunya se n’han creat 16 de noves, a Galícia 10, a Andalusia 9 i a Madrid, 7. A més, les dades constaten que les empreses biotech són el sector amb major percentatge d’investigadores sobre el total d’empleats, després de les empreses de serveis d’R+D, amb un 15,45 % d’investigadores sobre el total d’ocupats. Des de 2012, la presència de dones en activitats d’R+D a les biotech sempre ha estat per sobre del 53 %. L’any 2019, la xifra es manté com el 2018, amb el 55 %.

Respecte a la propietat industrial, en el període 2009-2020 l’activitat de patents en el sector biotecnològic incrementa en l’àmbit europeu i internacional. De totes maneres, hi ha un descens en el registre de les patents presentades a Espanya d’un 64 % des de l’any 2009. En aquest context, a Espanya s’han concedit 247 patents en el sector biotecnològic el 2020. Pel que fa a la producció científica espanyola en biotecnologia, Espanya és la vuitena potencia mundial en producció de coneixement. La biotecnologia espanyola representa el 3,2 % de la producció global en l’àrea i es cita un 30 % més que la mitjana mundial. A més, es consolida la qualitat i l’excel·lència en la producció científica en el sector amb un índex d’impacte normalitzat de l’1,3, i amb un 26 % de publicacions en biotecnologia en el 10 % de les més citades del món.

Finalment, ASEBIO també analitza la col·laboració i internacionalització del sector biotecnològic. En aquest marc, l’any 2020 les empreses associades a ASEBIO incrementen un 19 % la seva presència internacional. Actualment 35 d’aquestes empreses estan presents a 48 països. Finalment, l’informe recalca que la biotecnologia té un impacte directe en el nostre planeta i en la nostra societat. En aquest sentit, està present en 11 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per a més informació, podeu consultar l’Informe ASEBIO 2020.