EPOL’European Patent Office (EPO) ha presentat l’Annual Report 2018. El nombre de sol·licituds de patents presentades l’any 2018 ha arribat a les 174.317, un 4,6% més que l’any 2017. A més, les 127.625 patents concedides l’any 2018 han suposat un creixement d’un 21%, en part gràcies a l’eliminació de retards en la cerca de patents i els canvis de procediments de treball de l’oficina.

Respecte a la distribució geogràfica de les sol·licituds de patents, un 47 % provenen dels 38 països membres de l’EPO. Els països d’origen amb més sol·licituds de patents europees han sigut els Estats Units d’Amèrica (25 %); Alemanya (15 %); el Japó (13 %); França (6 %); i la Xina (5 %). Pel que fa al tipus de sol·licitants, un 71 % han sigut grans empreses; un 20 %, pimes i inventors individuals; i, per últim, un 9 %, universitats i organismes públics de recerca.

Per camps tecnològics, Tecnologia mèdica (13.795, +5 %) ha sigut el camp amb un major nombre de sol·licituds de patents, seguit per Comunicacions digitals (11.940, +0,7 %); Tecnologia informàtica (11.718, +3,3 %); Maquinària elèctrica i Energia (10.722, +4,7 %); i, finalment, Transport (9.039, +5,9 %). Ara bé, el creixement més fort s’ha produït en ciències de la vida, amb un augment d’un 13% en els sectors farmacèutic i biotecnològic.

En nombre de patents sol·licitades, l’Estat espanyol ha ocupat la posició 15 (1.776 patents, +6,3 %), tot i que en la proporció de patents en relació amb la població (36 sol·licituds per cada milió d’habitants) s’ha situat a la 27. En aquest darrer indicador, Suïssa ha assolit la primera posició (956 sol·licituds per milió d’habitants), seguida pels Països Baixos (416), Dinamarca (411), Suècia (403) i Alemanya (332).

Per comunitats autònomes, Catalunya ha mantingut la posició capdavantera (595 sol·licituds, un 34% del total estatal), tot i que ha baixat un 6% respecte a l’any 2017 i presenta una ràtio de 79 sol·licituds per milió d’habitants (un nivell que se situa entre els indicadors d’Itàlia i el Regne Unit). Madrid ha sigut la segona comunitat autònoma (21 % del total), seguida pel País Basc (12,5%).

Pel que fa a les institucions espanyoles, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (61 sol·licituds de patents) és el sol·licitant principal, seguit pels Laboratoris del Dr. Esteve (33), la Fundación Tecnalia (17), la Universitat de Barcelona (UB) (17), Repsol (16), Seat (14), Telefónica (14), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (13) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (13).

Per a més informació, podeu consultar l’Annual Report 2018 de l’EPO, així com altres entrades sobre patents publicades en aquest lloc web.