European Innovation Council (EIC) pilotEl programa pilot de l’European Innovation Council (EIC) dóna suport a innovadors, emprenedors, pimes i científics d’alt nivell amb idees brillants i voluntat d’internacionalitzar les seves activitats. Aquest programa pilot reuneix els apartats del programa Horizon 2020 que proporcionen finançament, assessorament i oportunitats de connexió a projectes empresarials innovadors, d’alt risc i radicalment diferents als productes, serveis i tecnologies existents al mercat.

En el període 2018-2020, l’EIC disposa d’un pressupost de 2.700 milions d’euros per impulsar 4 instruments dirigits a projectes innovadors: SME Instrument; Fast Track to Innovation (FIT); Future and Emerging Technologies (FET) Open; i, finalment, EIC Horizon Prizes.

La darrera ronda de la iniciativa SME Instrument ha seleccionat un total de 278 pimes de 27 països diferents. Entre elles hi ha 13 empreses catalanes que rebran 650.000 euros de la fase 1 (50.000 euros per a cadascuna per avaluar la viabilitat d’una innovació) i 5 que rebran un total de 6,6 milions d’euros de la fase 2 (subvencions fins a 2,5 milions d’euros per a projectes de demostració, assaig i pilotatge).

La informació detallada sobre la iniciativa SME Instrument es pot consultar a través d’un mapa interactiu, que permet veure la distribució geogràfica dels participants (a més de llistats i estadístiques), i accedir a les dades dels projectes finançats. En total, s’hi pot consultar informació sobre les 4.347 pimes participants, les quals han rebut 1.798,14 milions d’euros per executar 4.373 projectes coordinats d’innovació.

Així, Catalunya compta amb 201 pimes participants, 217 projectes coordinats i 84,16 milions d’euros (un 4,7 % del total atorgat). A més, el País Valencià disposa de 86 pimes participants, 97 projectes coordinats i 35,59 milions d’euros. Per últim, les Illes Balears compten amb 2 participants, 3 projectes i 150.000 euros.

D’altra banda, l’instrument FIT finança projectes impulsats per consorcis de 3 a 5 entitats que vulguin una implantació ràpida en el mercat dels seus productes o serveis innovadors. Es poden concedir ajuts de fins a 3 milions d’euros. La darrera convocatòria del FIT ha escollit 15 projectes de 16 països, que rebran 34,4 milions d’euros. Quatre empreses o institucions catalanes participen en algun dels 15 projectes i rebran més de 2 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EIC, així com la notícia publicada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.