Deep Tech Europe: European Innovation Council pilot: impact report 2020L’informe Deep Tech Europe: European Innovation Council pilot: impact report 2020 analitza els resultats i l’impacte de la fase pilot de l’European Innovation Council (EIC), mitjançant les convocatòries EIC Accelerator i EIC Pathfinder.

La finalitat de l’EIC és aportar finançament en l’etapa inicial de les innovacions cap al mercat, a més d’oferir accés a serveis d’acceleració empresarial. Segons l’informe, els àmbits més destacats per nombre de projectes finançats són la salut, les tecnologies digitals i el pacte verd (energia, transport i clima).

En el marc del programa Horizon 2020 (2014-2020), l’EIC ha disposat de més de 3.000 milions d’euros per donar suport als innovadors europeus en el camí de portar les seves idees al mercat. En el nou programa Horizon Europe (2021-2027), l’EIC deixarà la fase de proves i disposarà d’un pressupost estimat de més de 10.000 milions d’euros.

Per un costat, la convocatòria EIC Accelerator (substitueix SME Instrument) vol donar suport a pimes amb un alt potencial a través de finançament combinat (ajuts i capital) i assessorament per desenvolupar i comercialitzar nous productes, serveis i models de negocis. Aquest instrument cobreix des de les tecnologies precomercials fins a la introducció al mercat i pretén salvar l’escletxa comercial mitjançant el suport a la innovació de risc, massa elevat per als inversors privats.

En el període 2014-2020, EIC Accelerator ha donat suport a més de 5.500 pimes de 39 països, amb 2.780 milions d’euros en ajuts i 582 milions en capital. Els països amb un nombre més gran d’empreses han sigut: Espanya (930); Itàlia (701); el Regne Unit (459); Alemanya (377); i França (343). A més, s’ha aconseguit atreure més de 5.300 milions d’euros en finançament privat (inversió de capital, deute, fusions i adquisicions, etc.).

Per un altre costat, la convocatòria EIC Pathfinder (substitueix FET-Open i FET-Proactive) impulsa tecnologies disruptives amb potencial de mercat. Es busca desenvolupar una idea de negoci sòlida i ben orientada perquè esdevingui una nova empresa emergent (start-up) o derivada (spin-off).

Des de l’any 2014, EIC Pathfinder ha concedit 1.200 milions d’euros en ajuts per a 431 projectes, amb 2.774 participants de 49 països diferents. A més, s’han generat 3.702 publicacions científiques (2.662 en revistes amb avaluació d’experts, un 72% de les quals en revistes de primer quartil), 46 sol·licituds de patents (14 ja concedides) i 590 innovacions.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Deep Tech Europe: European Innovation Council pilot: impact report 2020 de l’EIC.