RIS3CATL’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea (CE) que els estats i les regions elaborin estratègies que s’ajustin al seu potencial d’innovació. Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d’R+D+I i el teixit productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques, que comptaran amb el suport del Programa Operatiu del FEDER Catalunya (2014-2020).

Recentment, la Generalitat de Catalunya ha destinat 24 milions d’euros per impulsar 32 grans projectes d’R+D+I amb impacte elevat per a l’economia catalana. Es tracta de les sis noves Comunitats RIS3CAT acreditades per ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa, que agrupen 182 empreses, centres tecnològics, universitats i agents d’R+D. En conjunt, aquests agents compten amb 1.600 professionals i invertiran més de 73,7 milions d’euros.

Aquests projectes estan centrats en sectors claus per al teixit empresarial català: la impressió 3D; l’aigua; la mobilitat connectada, intel·ligent i autònoma; la indústria 4.0; la fabricació avançada; i, per últim, les tecnologies de la producció agroalimentària. Durant 3 anys, aquestes agrupacions crearan nous productes i serveis vinculats a aquests sectors. Les sis noves Comunitats RIS3CAT se sumen a les cinc aprovades l’any 2015 i que treballen en els àmbits de l’alimentació, la salut, l’energia, la mobilitat sostenible i la tecnologia aplicada a la salut.

D’altra banda, en el marc de la RIS3CAT també s’ha publicat la resolució dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu del FEDER Catalunya (2014-2020). Els 25 projectes concedits estan impulsats pels agents del territori i liderats per entitats públiques locals (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, i que tenen un fort component d’innovació.

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada per la Generalitat de Catalunya sobre les sis noves Comunitats RIS3CAT.