RIS3CATL’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) defineix les prioritats per a les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tenen el suport del Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020. El repte de l’estratègia és transformar el coneixement i la tecnologia en valor econòmic i social. Ara la Generalitat de Catalunya ha publicat l’Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2019).

El Pla d’acció de la RIS3CAT (2015-2020) descriu els instruments i eixos d’actuació que han de contribuir a assolir els quatre objectius estratègics: 1) Reforçar la competitivitat del teixit empresarial; 2) Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de l’R+D+I i la creativitat; 3) Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement; i, per últim, 4) Millorar globalment el sistema català d’innovació.

D’altra banda, el Sistema de monitoratge de la RIS3CAT defineix els indicadors de seguiment i el sistema d’avaluació dels projectes i els instruments. De forma complementària, a partir de la informació aportada pels òrgans gestors beneficiaris, l’Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2019) analitza els projectes seleccionats a les 11 convocatòries competitives que s’han resolt fins al 28 de febrer del 2019: Comunitats RIS3CAT (2015 i 2016); Nuclis tecnològics (2015 i 2016); Programa Indústria del coneixement (2014 i 2016); Infraestructures d’R+D+I (2015); Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) (2016); Compra pública d’innovació (2018); i, finalment, els projectes de valorització i transferència de coneixement a les universitats (2018).

Per als projectes seleccionats, es preveu una inversió superior als 353 M€ i una inversió subvencionable de més de 304 M€. El Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 finança el 37% de la inversió pública associada, amb més de 131 M€. Dels 353 M€ d’inversió total dels projectes, 167,43 M€ corresponen a beneficiaris entitats privades (principalment, empreses i centres tecnològics) i 186,36 M€ provenen d’entitats públiques (principalment, centres de recerca i universitats).

Les 882 entitats beneficiàries dels projectes de l’Estratègia RIS3CAT es distribueixen de la forma següent: 294 projectes per a pimes; 121 grans empreses; 112 administracions públiques; 102 universitats; 100 centres privats; 96 centres de recerca; i finalment, 57 centres tecnològics.

En relació als 7 àmbits d’especialització intel·ligent, estan encapçalats per Salut (131,54 M€ en inversió); Química, energia i recursos (67,38 M€); Sistemes industrials (47,62 M€); i Alimentació (44,2 M€).

Pel que fa a les 6 tecnologies facilitadores de l’Estratègia RIS3CAT, la inversió es concentra en TIC (159,58 M€); Biotecnologia (67,92 M€); Manufactura avançada (30,28 M€); i Materials avançats (29,51 M€).

En el marc dels projectes d’aquestes primeres convocatòries, es preveu de forma provisional la creació de 66 empreses, la sol·licitud de 255 patents i la creació de 1.247 llocs de treball. La major part de les empreses que participen en aquests projectes estimen que milloraran el posicionament internacional pel que fa a les exportacions i a la generació de noves oportunitats de negoci.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2019), així com el lloc web de l’Estratègia RIS3CAT.