La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat la XII edició de l’informe La Universidad Española en Cifras. Año 2017 y curso académico 2017/2018. Elaborat des de l’any 1996, l’informe proporciona les dades i xifres principals del sistema universitari espanyol i les relaciona, en alguns casos, amb la situació d’altres sistemes d’educació superior europeus o de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

L’informe aborda els temes següents: la mida del sistema universitari espanyol; la igualtat d’oportunitats per a l’accés a la formació universitària; el rendiment acadèmic; la crisi en els estudis de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques; l’ocupabilitat dels estudiants universitaris; la qualitat de la recerca i la posició en els rànquings internacionals; i finalment, la contribució de la universitat per a la millora de la competitivitat i la innovació. A més, s’inclou un capítol final on es recullen, sintetitzades, les condicions financeres, productives i organitzatives en què les universitats espanyoles han hagut de desenvolupar la seva tasca.

L’estudi constata que Espanya fa un esforç en R+D clarament inferior al dels països de l’OECD i la zona de l’euro, tant en el període de crisi, com també en el de la recuperació econòmica recent. L’any 2007, les universitats espanyoles produeixen el 67,5 % de la producció científica del país i l’any 2017, produeixen un 82 %, amb un increment del 22 % en la seva participació.

El creixement de la producció científica de les universitats espanyoles és del 89,9 % en el període 2007-2017. Pel que fa a les publicacions en revistes del primer quartil (el 25 % de les més citades) passen de representar el 47,8 % el 2007 al 52,5 %, el 2017. Val a dir que l’avanç de la producció científica total i de les universitats s’han dut a terme disposant de menys recursos per a l’R+D.

En el període 2013-2017, s’observa un lleuger descens de l’excel·lència científica en termes del percentatge de treballs que es troben entre el 10 % dels més citats mundialment. També s’assenyala la baixa posició de les universitats espanyoles en els rànquings internacionals de referència, específicament en l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), el QS i el THE.

D’altra banda, la contribució espanyola a la innovació és modest. En aquest marc, l’Informe COTEC 2019 senyala la limitada col·laboració de les universitats amb les empreses i considera que és un dels factors que dificulten la incorporació de la innovació a la producció espanyola. El sector públic finança aproximadament el 90 % de la inversió en R+D del sector de l’ensenyament superior, la qual cosa evidencia la limitada col·laboració publicoprivada. A Espanya, l’activitat d’innovació no arriba als valors d’altres economies, fet que limita la nostra capacitat de competir en bens i serveis d’alt valor tecnològic.

Finalment, cal esmentar que segons l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el nombre d’empreses amb activitats d’innovació tecnològica ha passat de 20.487, l’any 2011, a 15.648 el 2016, és a dir, una reducció del 24 %. Així mateix, el nombre de les empreses amb activitats d’innovació tecnològica que realitzen R+D han passat de 8.274 el 2011 a 7.563 el 2016, un descens del 9 %.

Per a més informació detallada, podeu consultar l’informe La Universidad Española en Cifras. Año 2017 y curso académico 2017/2018 al lloc web de la CRUE.