La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat la XII edició de l’informe La universidad española en cifras año 2016 y curso académico 2016/2017. Aquest informe, que es realitza des de l’any 1996, proporciona les dades i xifres principals del sistema universitari espanyol i les relaciona, en alguns casos, amb la situació d’altres sistemes d’educació superior europeus o de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

L’informe s’estructura en cinc apartats que aborden els temes següents: la contribució de la universitat espanyola a l’equitat i al progrés social; la formació superior universitària; la investigació, transferència de coneixement i innovació a les universitats espanyoles; el posicionament internacional de les universitats espanyoles; i finalment, els recursos, ocupació i eficiència del sistema universitari espanyol.

L’estudi constata, que la despesa en R+D s’ha reduït en un 9,7 % del PIB a Espanya des de l’any 2010, mentre que en la resta de països desenvolupats com ara Corea, el Japó, Alemanya, els Estats Units, França o la Xina, continuen prioritzant aquesta inversió. Tot i que la disponibilitat de recursos per a la recerca ha acumulat un descens superior al 20 %, les universitats han incrementat un 87 % la producció d’articles científics en el període 2007-2016. Així mateix, ha augmentat en un 13 % la proporció dels articles que es publiquen en les revistes de major impacte científic (primer quartil). Segons l’Informe COTEC 2018, Espanya conserva l’any 2017 la posició onzena en el món quant a producció, després d’haver estat superada per Austràlia l’any 2013 i haver perdut la novena posició l’any 2006.

D’altra banda, la incorporació de tecnologia i innovació és un dels problemes centrals de l’economia espanyola. Segons dades del Instituto Nacional de Estadística (INE), només un 10,8 % de les empreses van realitzar activitats d’innovació tecnològica l’any 2016; l’any 2008, les realitzaven el 17,8 % de les mateixes. Pel que fa a la posició d’Espanya en la dinàmica de sol·licitud de patents (període 2005-2014) també és molt dèbil, situant-se a la cua només per davant de països com Grècia, Portugal i Polònia. La transferència del coneixement i la innovació segueixen sent les principals deficiències en els resultats de les universitats espanyoles.

Per a més informació detallada, podeu consultar l’informe La universidad española en cifras año 2016 y curso académico 2016/2017 al lloc web de la CRUE.