IP5 Statistics Reports 2016 EditionL’activitat relacionada amb les patents és un indicador d’innovació. Les dades a escala mundial han crescut, l’any 2016, amb més de 2,6 milions de sol·licituds de patents que s’han presentat a les cinc oficines de propietat intel·lectual més grans del món. Això representa un augment del 10,4 % respecte a l’any anterior, segons l’informe IP5 Statistics Report 2016 Edition, que conté les estadístiques sobre presentació i concessió de patents, així com diversos aspectes sobre les operacions i esdeveniments internacionals en aquest àmbit.

Des de l’any 2007, el fòrum Five IP Offices (IP5) ha fomentat la cooperació de les oficines següents: European Patent Office (EPO)Japan Patent Office (JPO)Korean Intellectual Property Office (KIPO)State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO); i, per últim, United States Patent and Trademark Office (USPTO). En conjunt, aquestes oficines gestionen al voltant del 80 % de les sol·licituds de patents al món, i el 95 % de l’activitat relacionada amb el Patent Cooperation Treaty (PCT). A més, les cinc oficines cooperen per millorar la qualitat i l’eficiència del procés de sol·licitud, examen i concessió de patents i, d’aquesta manera, evitar duplicitats i endarreriments.

Les oficines agrupades al Five IP Offices (IP5) han atorgat 1,1 milions de concessions de patents l’any 2016, un 9,6% més que el 2015. A finals de l’any 2015, 10,3 milions de patents estaven en vigor arreu del món i el 90% d’aquestes patents eren vàlides en alguna de les jurisdiccions de les cinc oficines.

La classificació en 5 grans sectors i 35 camps tecnològics ha permès determinar les àrees capdavanteres a escala mundial. Així, l’any 2016, l’enginyeria elèctrica ha sigut el sector capdavanter, amb un percentatge superior a l’USPTO (48 % del total de l’oficina). D’altra banda, la proporció més gran de sol·licituds presentades en el sector químic ha correspost a la SIPO (30%) i a l’EPO (24 %), de la mateixa manera que s’ha constatat en l’enginyeria mecànica (24 % i 23 %, respectivament).

Per a més informació, podeu consultar l’informe IP5 Statistics Report 2016 Edition.