La OEPM en cifras 2018L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicat l’informe anual La OEPM en cifras 2018, amb les estadístiques estatals de propietat industrial. A més de les invencions (patents i models d’utilitat), també s’hi inclouen indicadors sobre signes distintius (marques i noms comercials) i dissenys industrials.

Val a dir que l’any 2018 és el primer on s’aplica de forma completa la Ley de Patentes 24/2015, en vigor des del mes d’abril de 2017. Aquest nou marc normatiu ha suposat un canvi cap a un sistema més sòlid de protecció de les invencions nacionals i un enduriment de les condicions exigides per atorgar el dret de patent.

En termes globals, les 1.578 patents i els 2.700 models d’utilitat representen un 4,9% del total de sol·licituds estatals de propietat industrial presentades a l’OEPM l’any 2018.

Pel que fa a les patents, la xifra de 1.578 sol·licituds (presentades per residents i no residents) representa un descens d’un 45,2% respecte a l’any 2015 (2.882 sol·licituds). D’altra banda, l’any 2018 hi ha 28.093 patents espanyoles en vigor i s’han concedit 1.698 expedients de patents.

Per comunitats autònomes, l’any 2018 s’han registrat 1.486 sol·licituds de patents espanyoles presentades per residents. Les posicions capdavanteres estan ocupades per Madrid (287 sol·licituds, un 19,3%); Catalunya (235, 15,8%); Andalusia (209, 14,1%); i, finalment, el País Valencià (189, 12,7%). El descens respecte a l’any 2015 és evident: Madrid (523 sol·licituds); Catalunya (464); Andalusia (442); i el País Valencià (311).

En relació als models d’utilitat, l’any 2018 se n’han sol·licitat a l’OEPM un total de 2.700 (presentats per residents i no residents), amb un augment d’un 10,75% respecte a les sol·licituds de l’any 2017. Pel que fa a la distribució per comunitats autònomes, les 2.564 sol·licituds de models d’utilitat presentades per residents estan encapçalades per Catalunya (18,2%), seguida per Madrid (17,8%); el País Valencià (15,2%); i, per últim, Andalusia (14,7%).

Un annex de l’informe ofereix informació estadística sobre sol·licituds internacionals d’origen espanyol mitjançant el sistema internacional creat pel Patent Cooperation Treaty (PCT), així com les sol·licituds de patent europea presentades a través de l’OEPM.

Per a més informació, podeu consultar l’informe La OEPM en cifras 2018 de l’OEPM.