OEPMSegons l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), l’any 2020 han crescut el nombre de sol·licituds de patents nacionals presentades per residents i no residents. Així, les 1.483 sol·licituds de patents suposen un creixement del 9,2 % respecte a l’any 2019. Per comunitats autònomes, Madrid ha sigut capdavantera en nombre de sol·licitants (316), seguida pel País Valencià (230), Andalusia (200) i Catalunya (184).

Des de l’entrada en vigor l’abril de 2017 de la nova Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, és el primer any amb tendència positiva. El nombre de sol·licituds de patents via nacional (residents i no residents) arriba a un màxim de 3.783 l’any 2008. A continuació es produeix un descens progressiu derivat de la crisi econòmica, fins a arribar a les 2.286 l’any 2017. Amb el nou marc legislatiu, la baixada és notable, amb 1.578 sol·licituds (2018) i 1.358 (2019).

En relació amb el foment de la innovació tecnològica, l’any 2020 s’han presentat 3.419 sol·licituds de models d’utilitat, amb un creixement del 24,9 % respecte a l’any anterior. Per comunitats autònomes, Catalunya és capdavantera (584), seguida per Madrid (496), el País Valencià (480) i Castella i Lleó (461).

Segons l’OEPM, una bona part de l’augment de l’any 2020 és conseqüència de l’augment d’R+D associat a la pandèmia actual. Així, un nombre considerable de sol·licituds corresponen a àmbits com la desinfecció (composicions, recobriments, dispositius, mobiliari, accessoris) i la protecció (mascaretes, filtres, pantalles, separadors), a més d’altres relacionats amb les malalties associades i el seu tractament.

Finalment, l’any 2020 s’han presentat 51.120 sol·licituds de marca, un 0,8 % més que el 2019, i un total de 12.267 sol·licituds de noms comercials, un 5,6 % més que aquest mateix any. Per comunitats autònomes, Madrid (12.102 marques nacionals), Catalunya (8.448), Andalusia (7.334) i el País Valencià (5.426) ocupen les posicions capdavanteres.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa de l’OEPM, així com altres entrades sobre patents publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).