Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la darrera convocatòria de la fase 2 de la iniciativa SME Instrument ha seleccionat 57 pimes amb potencial innovador de 17 estats membres de la Unió Europea (UE). En total, s’han atorgat 94,25 milions d’euros per dur a terme activitats innovadores, sobretot en els àmbits de la salut, l’enginyeria i les TIC. Entre les empreses seleccionades hi ha 4 pimes valencianes i 2 catalanes. D’altra banda, les pimes espanyoles són les que més èxit han tingut, amb 13 empreses seleccionades, seguides de 6 de neerlandeses, 5 de franceses i 5 de fineses.

Amb un pressupost de gairebé 3.000 milions d’euros per al període 2014-2020, la iniciativa SME Instrument es desplega en tres fases i per a cada fase hi ha quatre convocatòries a l’any: Fase 1 (Concepció i viabilitat), amb 50.000 euros; Fase 2 (Demostració), de 0,5 a 2,5 milions; i, finalment, Fase 3 (Comercialització), on les empreses reben suport per comercialitzar els seus productes, formació, assessorament i accés al finançament.

Des de l’any 2017, la iniciativa SME Instrument forma part del programa pilot de l’European Innovation Council (EIC), creat per donar suport a innovadors, emprenedors, pimes i científics d’alt nivell amb idees brillants i voluntat d’internacionalitzar les seves activitats. Aquest programa pilot reuneix els apartats del programa Horizon 2020, que proporcionen finançament, assessorament i oportunitats de creació de xarxes d’innovació d’avantguarda.

La informació detallada sobre la iniciativa SME Instrument es pot consultar a través d’un mapa interactiu, que permet veure la distribució geogràfica dels participants (a més de llistats i estadístiques), i accedir a les dades dels projectes finançats. En total, s’hi pot consultar informació sobre les 3.265 pimes participants, les quals han rebut 1.394,29 milions d’euros per executar 3.234 projectes d’innovació.

Aquest mapa interactiu també disposa de filtres per tipus de projecte (fase 1 o 2), països, àrees d’activitat, pressupostos i, per últim, dates (de la convocatòria, d’inici i de final del projecte). Així, Catalunya compta amb 148 pimes participants, 159 projectes coordinats i 64,81 milions d’euros (un 4,6 % del total atorgat). Els temes més finançats a Catalunya són: Construcció i xarxes de transport (10,02 milions); Eco-innovació i primeres matèries (9,78); TIC (9,56); Agricultura i pesca (5,52); Energia (4,94) i, per últim, TIC per a la salut (4,84 M€). D’altra banda, el País Valencià disposa de 61 pimes participants, 73 projectes coordinats i 29,36 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la iniciativa SME Instrument, així com del programa pilot de l’European Innovation Council (EIC).