IdescatLes activitats d’R+D són essencials per al desenvolupament de noves tecnologies que es comercialitzen a través de productes industrials. En aquest sentit, Idescat acaba de publicar les dades provisionals de Catalunya per a l’any 2017 de l’estadística Exportacions de productes industrials, per contingut tecnològic i grups de productes. L’any 2017 Catalunya ha exportat productes industrials per un valor total de 67.461,2 milions d’euros, xifra que representa un augment del 8,9 % respecte a l’any anterior.

Per contingut tecnològic de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, les exportacions catalanes de productes industrials de nivell alt i mitjà alt han augmentat, respectivament, un 9 % i un 5,4 % en relació a l’any 2016.

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt (productes informàtics, electrònics i òptics; i productes farmacèutics) han assolit un valor de 7.314,9 milions d’euros, xifra que representa l’11 % de les exportacions catalanes i el 29 % de les exportacions d’alta tecnologia del conjunt d’Espanya. L’augment d’un 9,0% respecte de l’any anterior prové sobretot de les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (21,2 %).

D’altra banda, les exportacions dels productes industrials de nivell tecnològic mitjà alt (productes químics; i materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles) representen quasi la meitat de les exportacions de productes industrials de Catalunya, amb un valor de 32.395,0 milions d’euros l’any 2017. Aquesta xifra suposa un augment d’un 5,4 % respecte a l’any 2016, degut principalment als productes químics (9,0 %).

Finalment, les exportacions de productes de nivell tecnològic mitjà baix (cautxú i matèries plàstiques; productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia; i productes metàl·lics), en un valor de 10.206,4 milions d’euros, són les que més han augmentat amb relació a l’any anterior (27,9 %).

Per a més informació, podeu consultar l’estadística Exportacions de productes industrials, per contingut tecnològic i grups de productes, així com la nota de premsa publicada per la Generalitat de Catalunya.