L’Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha presentat, recentment, les dades estadístiques anuals sobre l’activitat de les entitats ubicades als parcs científics i tecnològics espanyols l’any 2019.

Actualment col·laboren amb els parcs 44 universitats i 22 han promogut els seus propis parcs. Per tant, les activitats d’R+D són de gran rellevància en tota l’activitat dels parcs científics i tecnològics. En particular, durant el 2019, els parcs acumulen una inversió de 1.264 milions d’euros en activitats d’R+D, un increment del 12 % respecte el 2018.

Els parcs científics i tecnològics concentren 8.130 entitats, el 21 % dels quals es dediquen a activitats d’R+D. Aquestes empreses ocupen 178.535 persones, de les quals 37.217 estan dedicades a tasques d’R+D+I. Val a dir que el volum d’ocupació en activitats d’R+D ha incrementat un 8,5 % més que el 2018.

Del total de 8.130 empreses, 416 són de capital estranger, les quals han augmentat un 9,5 % respecte a l’exercici 2018. La xifra de negocis de les empreses també ha fet progressos significatius l’últim any, arribant a 29.907 milions d’euros facturats, un 3,2 % més que el 2018.

Quant al rànquing de sectors productius on els parcs reuneixen el major nombre d’empreses, està liderat pel sector TIC amb un 26,2 %, seguit de l’enginyeria, la consultoria i l’assessorament amb el 22,3 % i, finalment, el de la medicina i la salut amb el 7,1 %.

Pel que fa a l’activitat innovadora, les entitats instal·lades en els parcs operatius d’APTE, durant 2019, van obtenir 468 patents, un increment del 70 % respecte el 2018 i se’n van sol·licitar 575, registrant un increment del 61,5 % respecte el 2018.

Per a més informació podeu consultar la notícia publicada al lloc web de l’APTE.