2020 EU Industrial R&D Investment ScoreboardLa Comissió Europea (CE) ha publicat la nova edició del 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Des de l’any 2004, l’objectiu principal d’aquest informe és comparar la inversió en R+D de les empreses europees respecte a la resta del món.

La nova edició agrupa les 2.500 empreses d’arreu del món que més han invertit en activitats d’R+D l’any 2019. La inversió global ha sigut de 904.700 milions d’euros (M€), un 90 % del total del sector empresarial mundial. Aquestes companyies corresponen a 43 països diferents i ocupen 56,4 milions de persones.

Per desè any consecutiu, les empreses europees han mantingut el creixement de la inversió en R+D. Així, l’any 2019 la inversió europea en R+D ha augmentat un 5,6 %, una xifra inferior a la mitjana mundial (8,9 %), als Estats Units d’Amèrica (EUA) (10,8 %) i, sobretot, a la Xina (21 %).

Les empreses europees presents a l’informe estan altament internacionalitzades i mostren una base industrial i tecnològica forta i diversificada. Ara bé, perden terreny respecte al creixement accelerat de les empreses dels sectors TIC i de la salut dels EUA i de la Xina. A la vegada, la sortida de les companyies britàniques de la Unió Europea (UE) és un altre factor que debilita la posició europea.

Per volum d’inversió en activitats d’R+D, els EUA ocupen la primera posició (775 empreses, amb una inversió de 347.700 M€), seguits per la UE (421 empreses, amb 188.900 M€), el Japó (309 empreses, amb 114.900 M€) i la Xina (536 empreses, 118.800 M€). La resta de països representen 459 empreses, amb una inversió de 139,9 M€. D’una altra banda, el quadre d’indicadors també mostra una especialització sectorial diferenciada a les grans àrees geogràfiques.

A la UE, els països capdavanters són: Alemanya (124 empreses, amb una inversió de 86.600 M€), França (68 empreses, amb 33.800 M€), els Països Baixos (38 empreses, amb 20.300 M€) i Suècia (32 empreses, 10.100 M€). L’Estat espanyol se situa en la novena posició europea en volum d’inversió (4.700 M€). De les 14 empreses espanyoles, només dues tenen la seu central a Catalunya: els laboratoris farmacèutics Grifols i Almirall.

A escala mundial, els tres sectors amb més inversió en activitats d’R+D són: TIC (23,1 % en productes i 16,9 % en serveis); salut (20,5 %); i, finalment, automòbils i altres transports (16,3 %). A Europa, aquesta classificació és diferent: automòbils i altres transports (34,7 %); TIC (14,2 % en productes i 6,9 % en serveis); i salut (16,2 %).

Finalment, l’informe presenta una anàlisi de patents que determina la posició capdavantera de la UE en relació amb el desenvolupament de tecnologies verdes. També s’inclou un nou indicador dels resultats de les empreses que inverteixen més en R+D en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Per a més informació, podeu consultar la nova edició del 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, així com la nota de premsa publicada per la CE.