Recentment, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Projectes del CDTI per comunitats autònomes, que ofereix la informació completa de les iniciatives empresarials d’R+D +I del període 2000-2020.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una entitat pública empresarial que depèn del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses per a la creació i millora de processos, productes i serveis. Aquesta entitat canalitza les sol·licituds de finançament i suport de projectes d’R+D+I en els àmbits estatal i internacional, a més de promoure la transferència de tecnologia empresarial. La captació de crèdits del CDTI és un bon indicador de l’evolució dels projectes d’R+D+I del sector empresarial.

Des de l’any 2000, el CDTI ha finançat 26.799 projectes empresarials d’R+D+I amb un crèdit global de 14.227,9 milions d’euros (M€) (el cost total dels projectes és de 22.229,61 M€). Malgrat un cert repunt en els darrers anys, la convocatòria del CDTI de l’any 2020 segueix per sota dels nivells de l’inici de la crisi econòmica en l’import dels crèdits estatals concedits (833,61 M€, en comparació als 1.238,74 finançats l’any 2009).

Per comunitats autònomes (2000-2020)Catalunya és capdavantera en el nombre de projectes aprovats en tot l’Estat espanyol. Així, en el període 2000-2020 les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 5.901 projectes (un 22 % estatal), amb uns crèdits totals de 3.075,96 M€ (un 21,61 %).

Les posicions estatals següents corresponen a Madrid (un 14,87 % dels projectes i un 17,78 % dels crèdits) i el País Basc (11,35 % i 11,33 %), respectivament. En el mateix període, el País Valencià ha executat 2.970 activitats (10,87 %), amb 1.296,3 M€ en crèdits (9,68 %), i les Illes Balears, 97 activitats (0,39 %), amb 35 milions (0,26 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Projectes del CDTI per comunitats autònomes, així com altres entrades sobre el CDTI publicades per l’OR-IEC.