Informe ASEBIO 2016Des de l’any 1999, l’Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) agrupa a empreses, associacions, fundacions, centres de recerca i tecnològics i universitats, que desenvolupen activitats relacionades de forma directa o indirecta amb la biotecnologia a l’Estat Espanyol. Recentment, ASEBIO ha presentat la darrera edició de l’Informe ASEBIO 2016: Situación y tendencias del sector de la biotecnología en España. Segons les dades disponibles, les empreses catalanes lideren el panorama biotecnològic espanyol.

Per segon any consecutiu, el 2015 ha augmentat el nombre total d’empreses espanyoles que realitzen activitats vinculades amb la biotecnologia, ja sigui com a activitat principal, secundària o instrumental. El volum total s’ha aproximat als màxims històrics assolits els anys 2011-2012, al voltant de les 3.000 empreses. D’altra banda, s’ha produït un augment de la xifra de negoci (3 %), i a més, les activitats biotecnològiques han suposat el 4 % del PIB estatal total en termes de valor afegit generat.

En aquest context, les empreses amb dedicació principal a la biotecnologia han superat els 8.200 milions d’euros de xifra de negoci i els 130.000 empleats, l’any 2015. Catalunya lidera amb claredat el nombre d’empreses amb dedicació principal, amb un 27,6 % del total espanyol, seguida de Madrid (16,1 %), Andalusia (12,3 %), i, per últim, el País Valencià (9,9 %).

Respecte a la propietat industrial, en el període 2009-2016 l’activitat de patents en el sector biotecnològic ha registrat un creixement del 89 %. Ara bé, a Espanya el 2016 s’han publicat 813 patents en el sector biotecnològic, la qual cosa representa un descens de l’11 % respecte al 2015. Pel que fa a la generació de coneixement, en els últims deu anys la producció científica espanyola en biotecnologia ha mostrat un creixement constant i, a més, el seu Impacte Normalitzat ha superat la mitjana mundial.

Finalment, ASEBIO també analitza aspectes rellevants de la situació del mercat i tendències empresarials, així com l’entorn financer i la internacionalització. En aquest darrer sentit, les estadístiques internacionals situen l’Estat espanyol entre les deu potències mundials en nombre d’empreses o producció científica en biotecnologia.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe ASEBIO 2016: Situación y tendencias del sector de la biotecnología en España.