CDTILa captació d’ajuts i subvencions del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de les convocatòries 2010 i 2011 (les dades es poden consultar en format de taula o de mapa). Cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, sobretot pel que fa al nombre d’activitats finançades (un 25,4 % estatal).

El CDTI és una entitat que depèn del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant les sol·licituds de finançament i suport a projectes empresarials d’R+D+I en els àmbits estatal i internacional. Amb aquest objectiu, el CDTI finança projectes empresarials d’R+D individuals o consorciats i facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC). També s’encarrega del finançament d’accions mitjançant la Línia Bancària de Finançament a la Innovació Tecnològica (LBC) i, en el període 2006-2010, atorgà subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT).

Mapa activitats CDTIDes de l’any 2000 fins el 2011, el CDTI ha finançat 12.265 projectes empresarials d’R+DI amb un crèdit global de 7.180,4 milions d’euros (M€). El cost total dels projectes és de 12.431,6 M€, amb una mitjana situada al voltant del milió d’euros per activitat, si bé es detecta una tendència a la baixa (l’any 2011, aquest indicador s’ha situat als 776.120 euros per projecte). Per contra, el percentatge de finançament públic del CDTI respecte al cost total del projecte d’R+D+I ha anat en augment, passant d’un 43,1 % (any 2000) a un 72,2 % (any 2011).

Mapa crèdits CDTIPer comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició de l’Estat espanyol en el període 2000-2011, amb una lleugera tendència a la baixa. Així, les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 3.120 projectes (un 25,4 % estatal), amb uns crèdits totals de 1.703,5 M€ (23,7 %). La segona i tercera posició corresponen, respectivament, a Madrid (un 13,3% dels projectes i un 17,1% dels crèdits, amb una tendència a l’alça del finançament) i al País Basc (11,9% i 11,7%). En el mateix període, el País Valencià ha executat 1.221 activitats (10%), amb 644,9 M€ en crèdits (9 %), i les Illes Balears, 40 activitats (0,3%), amb 18,8 M€ (0,3 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, l’apartat de Recursos Econòmics del portal MERIDIÀ i les entrades sobre el CDTI publicades a aquest blog.