L’Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)  ha publicat l’Informe ASEBIO 2017: Situación y tendencias del sector de la biotecnología en España. Aquest informe, que es publica anualment des de l’any 1999, recull els principals indicadors d’evolució de la biotecnologia espanyola durant l’any 2017. Segons les dades disponibles, les empreses amb dedicació principal a la biotecnologia són Catalunya amb un 23,3 %, Madrid (18,7 %), Andalusia (16 %) i el País Valencià (10 %).

L’informe destaca l’impacte en l’economia de les empreses amb dedicació total a la biotecnologia l’any 2017. En aquest context, les empreses han superat els 7.300 milions d’euros de xifra de negoci (la qual cosa suposa al voltant del 0,7 % del PIB) i els 108.000 empleats, l’any 2016. L’aportació total, tant de forma indirecta com induïda, ha suposat el 7,8 % del PIB. Catalunya lidera el nombre d’empreses amb dedicació principal a aquest sector, amb un 23,3 % del total espanyol, seguida de Madrid (18,7 %), Andalusia (16 %), i, per últim, el País Valencià (10 %).

D’altra banda, s’aprecia un cert estancament d’alguns indicadors, ja que el  nombre total d’empreses del sector biotecnològic ha tingut un descens de més de 200 empreses, passant de 2.981 a 2.767, l’any 2016. Per àrees d’activitat, el 66,8 % es dediquen a la salut humana i el 23,5 % a l’alimentació. La inversió en R+D del total del sector va ser de 617 milions d’euros, un 6,6 % més, una dada que demostra el compromís del sector privat amb l’R+D+I.

Respecte a la propietat industrial, en el període 2009-2017 l’activitat de patents en el sector biotecnològic manté una tendència positiva amb un creixement del 99 %, respecte l’any 2009. En aquest context, a Espanya s’han publicat 856 patents en el sector biotecnològic el 2017, la qual cosa representa un ascens del 5 % respecte al 2016. Pel que fa a la la producció científica espanyola en biotecnologia, durant l’any 2017 s’han realitzat un total de 177 publicacions científiques de 35 empreses biotecnològiques.

Finalment, ASEBIO també analitza aspectes rellevants de la situació del mercat i tendències empresarials, així com l’entorn financer i la internacionalització. En aquest darrer sentit, pel 87 % de les empreses, la necessitat d’internacionalitzar-se és imprescindible. Els mercats preferits són la Unió Europea (UE) i l’Amèrica del Nord.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe ASEBIO 2017: Situación y tendencias del sector de la biotecnología en España.