La captació de crèdits del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador de l’evolució dels projectes d’R+D+I del sector empresarial. Recentment, s’ha actualitzat l’informe estadístic Projectes del CDTI per comunitats autònomes, que disposa de la informació completa del període 2000-2017.

Malgrat un cert repunt en els darrers anys, la convocatòria del CDTI de l’any 2017 segueix per sota dels nivells de l’inici de la crisi econòmica en l’import dels crèdits concedits (839 milions d’euros, en comparació als 1.238,74 finançats l’any 2009).  En relació al global estatal, les empreses catalanes són capdavanteres i mostren certa recuperació respecte l’any 2016.

El CDTI depèn del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN) i promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant les sol·licituds de finançament i suport a projectes estatals i internacionals. Des de l’any 2000, el CDTI ha finançat 21.728 projectes empresarials d’R+D+I amb un crèdit global de 11.810,26 milions. El cost total dels projectes és de 18.991,32 milions.

Per comunitats autònomes (2000-2017), Catalunya és capdavantera en el nombre de projectes aprovats en tot l’Estat espanyol. Així, en el període 2000-2017 les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 4.835 projectes (un 22,25 % estatal), amb uns crèdits totals de 2.584,75 milions (21,88 %). Les posicions estatals següents corresponen a Madrid (un 14,30 % dels projectes i un 17,45 % dels crèdits) i el País Basc (11,49 % i 11,22 %), respectivament. En el mateix període, el País Valencià ha executat 2.315 activitats (10,65 %), amb 1.109,13 milions en crèdits (9,39 %), i les Illes Balears, 85 activitats (0,39 %), amb 25,06 milions (0,26 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Projectes del CDTI per comunitats autònomes, així com altres entrades sobre el CDTI publicades en aquest lloc web.