Les eines 2.0, que es vinculen habitualment a les xarxes socials d’Internet, s’estan estenent en el terreny de la ciència. El seu ús està proliferant en aquest àmbit perquè esdevé un element clau en la comunicació del coneixement científic. En aquest context, l’estudi «If you build it, will they come? How researchers perceive and use Web 2.0» impulsat per l’organització del Regne Unit Research Information Network (RIN), analitza el grau d’adopció de les diverses eines web 2.0 en camps i disciplines determinats, així com la tipologia d’investigadors que les estan utilitzant.

L’estudi, encarregat pel RIN al Manchester eResearch Center (MeRC) i a l’Institute for the Study of Science, Technology and Innovation (ISSTI) de la University of Edinburgh, presenta uns resultats baixos pel que fa al nombre d’usuaris que utilitzen aquestes eines. Tot i això, la major part dels investigadors enquestats mostra interès respecte la seva utilitat. D’altra banda, es constata que aquest ús és major entre els professionals de més edat, així com entre els usuaris de l’àmbit de la informàtica i les matemàtiques. El projecte també senyala quins elements motiven l’ús d’aquests serveis 2.0, entre els quals es destaca la necessitat de comunicació entre col·legues, grups i departaments de recerca, i la garantia de qualitat de les eines.

Per un major aprofundiment sobre el tema, es pot consultar l’entrada publicada el 13 d’octubre del 2010 al blok de bid de la facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.