EITL’European Institute of Innovation and Technology (EIT) va ser creat l’any 2008 per la Unió Europea (UE). La seva missió és potenciar el creixement sostenible i la competitivitat a partir del reforçament de la capacitat d’innovació i emprenedoria europea. L’instrument per assolir aquest objectiu són les Comunitats de Coneixement i Innovació (Knowledge and Innovation Communities, KICs), on s’agrupen agents procedents dels camps de l’educació, la recerca científica, la tecnologia i les empreses. En l’actualitat, existeixen 3 KICs en funcionament:
KIC InnoEnergy, comunitat dedicada a l’energia sostenible.
EIT ICT Labs, especialitzada en noves tecnologies.
Climate-KIC, dedicada al canvi climàtic.

A partir de l’any 2014, l’EIT impulsarà la creació de 6 noves KICs especialitzades en les següents prioritats temàtiques: Innovació per a una vida saludable i envelliment actiu; Cadena de subministrament d’aliments (Food4future); Primeres matèries; Producció en valor afegit; Societats intel·ligents i segures; i, per últim, Mobilitat urbana.

En el marc de la KIC InnoEnergy, Catalunya acull el centre coordinador de la KIC InnoEnergy Iberia, una de les 6 unitats regionals en què està organitzada la comunitat al voltant de l’energia sostenible. Les entitats participants del KIC InnoEnergy Iberia són principalment catalanes:
ESADE Business School
Gas Natural Fenosa
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Instituto Superior Técnico de Lisboa (IFT)
Universitat Politècnica de Barcelona (UPC)

D’altra banda, la Climate-KIC està especialitzada en canvi climàtic, medi ambient i sostenibilitat. S’estructura en 11 centres regionals, dels quals un està localitzat al País Valencià. Sota la coordinació de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE), el centre Climate-KIC Valencian Region agrupa els següents membres:
Agència Valenciana de l’Energia (AVEN)
Centre de Tecnologies Netes (CTL)
Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM)
Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)
Generalitat Valenciana
Iberdrola Renovables
Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)
Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT)
Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)
Institut Valencià d’Edificació (IVE)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EIT, així com la nota de premsa publicada per la UE.