European Research Council (ERC)Des de l’any 2007, l’European Research Council (ERC) és l’organització capdavantera per al finançament de la recerca europea d’excel·lència. Cada any, l’ERC selecciona i finança els investigadors més creatius i qualificats de qualsevol nacionalitat i edat per desenvolupar projectes a Europa. Així, s’han finançat més de 8.000 investigadors en diverses etapes de la seva carrera científica.

Amb la finalitat d’avaluar els resultats obtinguts pels projectes de frontera finançats, l’ERC publica estudis independents anuals. La darrera versió, Qualitative Evaluation of completed Projects funded by the European Research Council (2017), confirma l’impacte destacat dels projectes finançats, dels quals un 79 % han obtingut avanços decisius (19 %) o importants (60 %). Gairebé la meitat dels projectes avaluats ja han deixat empremta en l’economia, la societat i la política, mentre que aproximadament un 75 % es preveu que ho facin a mitjà o llarg termini.

Per tant, es confirma la tendència dels dos informes anteriors (2015 i 2016) i es demostra la qualitat elevada de la recerca finançada per l’ERC. En aquest sentit, es ressalta el sistema de revisió de propostes, que garanteix el finançament de les millors idees de recerca, sense prioritats polítiques preestablertes.

L’estudi s’ha realitzat amb una mostra de 223 projectes científics d’alt risc, que també ha detectat un component considerable d’interdisciplinarietat. L’anàlisi ha estat desenvolupada per 25 panells independents amb investigadors d’alt nivell. Es preveu continuar aquests estudis anuals per proporcionar un marc d’avaluació sòlid dels resultats generats.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com el text complet de l’informe Qualitative Evaluation of completed Projects funded by the European Research Council (2017).