L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha presentat l’informe Central de Resultats de Recerca. Convocatòries PERIS. Any 2018, en el marc del Sistema d’Avaluació de Recerca i Innovació en Salut (SARIS). Aquest informe fa un retiment de comptes de l’ús responsable dels recursos atorgats en la convocatòria 2018 d’ajuts del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS). L’objectiu general de la Central de Resultats és presentar els resultats de l’avaluació ex-ante, l’avaluació de tancament i l’avaluació d’impacte de les subvencions que atorga el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en convocatòries anuals en règim de concurrència competitiva.

L’informe conclou que la segona convocatòria d’ajuts a la recerca del PERIS 2016-2020 ha repartit més de 8 milions d’euros entre el teixit investigador català. La convocatòria s’ha centrat en dos programes: el foment del talent i l’ocupabilitat i el coneixement d’excel·lència. En aquest sentit, s’han generat 30 llocs de treball per a científics i tecnòlegs. A més, la taxa d’èxit global de la intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia ha estat del 42, finançant 28 persones (25 dones i 3 homes) i repartint més de 600.000 euros. En total, s’han finançat 109 de les 341 sol·licituds avaluades per quatre comissions tècniques d’avaluació.

Aquest estudi també presenta una avaluació ex-post de la convocatòria 2017. L’anàlisi mostra una galeria de 15 projectes de recerca atorgats que han tingut algun impacte real en la pràctica clínica. Val a dir que els criteris de selecció per determinar quins projectes formaven part d’aquest recull es poden trobar a les notes metodològiques de l’informe.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Central de Resultats de Recerca. Convocatòries PERIS. Any 2018 al lloc web de l’AQuAS.