Convocatòries PERIS 2019L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha presentat l’informe Central de Resultats de Recerca. Convocatòries PERIS. Any 2019. En el marc del Sistema d’Avaluació de Recerca i Innovació en Salut (SARIS), aquest estudi fa un retiment de comptes dels recursos atorgats a la tercera convocatòria (any 2019) del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’informe conclou que la tercera convocatòria d’ajuts del PERIS ha repartit 8,1 milions d’euros en règim de concurrència competitiva pública per a la recerca en ciències de la salut a Catalunya. En total, s’han finançat 66 de les 208 sol·licituds avaluades, per a un global de 16 entitats beneficiàries. La convocatòria es centra en dos programes: l’impuls del talent i l’ocupabilitat; i, com a novetat, l’enfortiment institucional.

Pel que fa al programa d’impuls del talent i l’ocupabilitat, 38 dels 59 ajuts s’han atorgat a dones (un 64 %) i es distribueixen de la manera següent:
– 6 contractes postdoctorals per a joves
– 3 contractes per a metges especialistes per fer tesis doctorals que combinin recerca bàsica i clínica
– 25 facultatius especialistes i 25 professionals de la salut (infermeria, fisioteràpia, dietètica i nutrició) han rebut ajuts d’intensificació per fer recerca.

En relació als ajuts del programa d’enfortiment institucional, 7 entitats de recerca han rebut finançament per consolidar les unitats de promoció de projectes d’R+D+I internacionals.

Quant al procés d’avaluació de les propostes del PERIS, l’any 2019 s’han incorporat en fase pilot dues novetats destacables: la participació de representants dels pacients; i la perspectiva de gènere.

Finalment, aquest informe també presenta una anàlisi dels resultats globals de les intensificacions dels professionals d’infermeria i/o fisioteràpia finançats a la convocatòria 2018 del PERIS. A més, s’inclou una selecció d’experiències de recerca i resultats obtinguts amb beneficis directes als pacients.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Central de Resultats de Recerca. Convocatòries PERIS. Any 2019 al lloc web de l’AQuAS.